NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
negentropie
míra informace
Odstraňování neurčitosti, neuspořádanosti informací s cílem zvýšení stability a efektivnosti informování. Opak entropie.
[SHANNON-1964:75-88]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000481.htm ]