NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obsah informace
Ze sémantického hlediska je obsahem informace význam jazykového či písemného projevu. Z hlediska věcného zpracování rozumíme obsahem stručný popis textu dokumentu prostředky informačního jazyka zpracovaný pro informační účely. Formou vyjádření obsahu informace může být určitý selekční jazyk nebo obsahová charakteristika (anotace, referát apod.).
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD]
[STRAKA-1990:127]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000482.htm ]