NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poznatek
Výsledek procesu poznání skutečnosti. Souhrn pojmů a představ o světě.
[STRAKA-1990:136]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000484.htm ]