NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pragmatická teorie informace
Teorie zabývající se sledováním účinku textu, resp. sdělení na chování vysílajícího a příjemce. Většina teoretických prací se zabývá účinky působení vysílajícího na příjemce, nebere však v úvahu faktor zpětné vazby, tj. zpětného působení příjemce na vysílajícího.
[STRAKA-1990:138]
[FRANK-1965:221-222]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000485.htm ]