NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
redundance
Míra relativní nadbytečnosti informací, kterou lze kvantifikovat jako relativní přebytek skutečně použitého počtu znaků oproti minimálnímu počtu, tj. takovému počtu, který by dostačoval k přenosu stejného množství. Určitá míra redundance není zcela samoúčelná, protože zabezpečuje přenos informace v případech, kdy dochází k šumu kanálu, který zkresluje přenášenou zprávu. Redundance slouží též často ke zvýšení srozumitelnosti textu. Absolutně neredundantní zprávu by mohla narušit ztráta jediného slova či znaku.
[MOLES-1965:243-244]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000486.htm ]