NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
redundantní informace
Informace nadbytečná, opakovaná, která k informačnímu obsahu nepřidává nic nového, ale slouží často k lepšímu, srozumitelnějšímu porozumění či zapamatování textu.
[MOLES-1965:243-244]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000487.htm ]