NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sémantická teorie informace
Teorie zabývající se analýzou textů, resp. sdělení z hlediska vztahu mezi znakovou strukturou sdělení a jejich významy.
[FRANK-1965:221-222]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000489.htm ]