NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stárnutí informací
životnost informací
Pragmatická vlastnost informací a dokumentů spočívající v tom, že jejich užitná hodnota klesá v závislosti na čase. Příčinou je vývoj vědy a překonávání starších poznatků novými. V knihovnictví a informační činnosti se projevuje stárnutí v souvislosti s tzv. informačním cyklem, tj. s rychlostí toku informace od jejího vzniku ve vědomí autora ke vzniku rukopisu, článku či knihy v nakladatelství až po její distribuci na knižním trhu a zpracování v knihovnicko-bibliografickém procesu.
[STRAKA-1990:180-181]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000490.htm ]