NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
syntaktická teorie informace
Teorie zabývající se textem či sdělením z hlediska formálního uspořádání a spojení znaků, aniž přihlíží k jejich významu, smyslu a užití. Při analýze zprávy se zaměřuje na způsob kódování, průchodnosti kanálu, redundanci signálu apod.
[STRAKA-1990:183]
[MOLES-1965:221-222]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000491.htm ]