NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
syntetická informace
Informace vzniklá syntézou analytických informací (např. faktografických). Syntetické informace jsou kompilací analytických informací nebo s využitím vědeckých metod přinášejí objev nových poznatků, vztahů či zákonitostí.
[ZEMAN-1978:40-51]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000492.htm ]