NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
matematická teorie informace
teorie informace, matematicko-statistická teorie informace
Matematická reprezentace podmínek a parametrů podílejících se na komunikaci, kódování, transformaci, zpracování a využití informací a hledáním zákonitostí chování informací v informačních a komunikačních systémech. Její význam je především v aplikacích v kybernetice, přenosové technice, sémantice, biologii a v dalších oborech.
[ZEMAN-1978:65-88]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000493.htm ]