NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
transformace informací
Přeměna výchozího stavu informace na výsledný nebo proces, při němž se ze souboru informací získávají informace nové. Ve výpočetní technice se transformací informací rozumí též transformace kódu informace.
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD]
[STRAKA-1990:144-145]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000494.htm ]