NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zaznamenaná informace
potenciální informace
Informace zaznamenaná a uchovávaná na informačním nosiči a potenciálně využitelná v sociální komunikaci.
[ČSN ISO 5127-1,1993:1.1.3-07]
[CEJPEK-1998:23]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000496.htm ]