NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
znalost
Schopnost člověka nebo jakéhokoli jiného inteligentního systému uchovávat, komunikovat a zpracovávat informace do systematicky a hierarchicky uspořádaných znalostních struktur. Znalost je charakterizována schopností abstrakce a generalizace dat a informací.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:320]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000498.htm ]