NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
denotát
Vztah mezi výrazem a tím co označuje. Denotátem jedinečného jména je individuální předmět, denotátem obecného jména třída předmětů.
[HORECKÝ-1983:54-57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000500.htm ]