NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
designát
Mimojazykový fakt, resp. univerzum, k němuž se vztahuje jazykový znak jako systémová jednotka.
[HORECKÝ-1983:54-57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000501.htm ]