NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokument
Informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm fixovaných a sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. Dokumenty se dělí podle řady kritérií, např. podle způsobu záznamu dat (písemné, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné - elektronické či digitální), podle odvozenosti obsahu (primární, sekundární a terciární), podle kontinuity (periodické a neperiodické), podle stupně zveřejnění (zveřejněné, nezveřejněné, interní).
[FLEIS-PETERKA-1995:1-5]
[RIŠKO-2000:1-3]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:75-76]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:18-25]
[ČSN ISO 5963,1996:čl.3.1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000502.htm ]