NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formální komunikace
Komunikace informací, která probíhá prostřednictvím informací zaznamenaných na nosiči dat a prostřednictvím různých typů dokumentů.
[DIODATO-1994:291]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000503.htm ]