NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační ekonomie
Ekonomie informační společnosti. Oproti ekonomii industriální společnosti v ní roste důležitost institucí zabývajících se informační činností. Nové informační produkty, instituce a služby vedly ke vzniku ekonomicky silného odvětví: informačního průmyslu a s ním související informační ekonomiky. Informační ekonomie se zabývá řešením problémů spojených s růstem kvantity informačních produktů, informačních služeb, nově se formujícího informačního trhu a hledáním zákonitostí, které tyto nové trendy utvářejí.
[VARIAN-1995:1-2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000504.htm ]