NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační průmysl
průmysl znalostí, znalostní průmysl
Národohospodářská oblast zahrnující činnosti a instituce, které se zabývající shromažďováním, zpracováním a komunikací informací, provozem informačních systémů a poskytováním informačních služeb.
[VLASÁK-2001:159-168]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000509.htm ]