NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
písemná komunikace
Výměna informací, která se uskutečňuje pomocí písma a technicky pomocí hmotného nebo energetického nosiče v procesu dokumentové a elektronické komunikace. Podle použité informační technologie se rozeznává komunikace rukopisná, tisková, a elektronická písemná komunikace.
[STRAKA-1990:132]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000511.htm ]