NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
administrativní metadata
Metadata používaná pro řízení a správu informačních zdrojů, např. informace o umístění, údaje o době vzniku a poslední modifikaci, elektronický podpis aj.
[SKLENÁK-2001A:334]
[GLOSS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000512.htm ]