NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
agent
inteligentní agent
Program, který shromažďuje informace nebo provádí některé jiné služby bez přímé účasti uživatele a podle určitého časového plánu. Typickými příklady jsou agenti vyhledávající informace podle parametrů zadaných uživatelem, buď na celém internetu nebo jeho části, agenti informující uživatele o změnách na webových stránkách, jejichž seznam uživatel předem specifikoval, nebo agenti shromažďující informace podle zadání uživatele a předkládají mu je v pravidelných (denních nebo jiných) časových intervalech.
[WHATIS]
[SKLENÁK-2001A:466]
[INTERNET-2000:136]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000513.htm ]