NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archivační metadata
Metadata, která se vztahují k procesům souvisejícím s dlouhodobou archivací digitálních informačních zdrojů. Archivační metadata by měla zajistit trvalou integritu a kontext dokumentu jako podmínku pro jeho zpřístupnění v budoucnosti.
[DCMI-2002]
[VOJTÁŠEK-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000516.htm ]