NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autenticita
Vlastnost zajišťující, že identita subjektu nebo zdroje je taková, za jakou je prohlašována. Autenticita se vztahuje na různé entity (např. uživatel, proces, systém a informace apod.).
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000518.htm ]