NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorizace
Přidělování práv, která uživateli umožňují v informačním systému provádět definované operace, např. přistupovat k určitým systémovým zdrojům. Autorizace je založena na právech, která přiděluje uživatelským účtům správce systému. U neanonymních účtů musí autorizaci předcházet autentizace.
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000520.htm ]