NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prohlížení
surfování, browsing
Základní způsob pohybu v informačním prostoru služby WWW prohlížením obsahu webových stránek s využitím hypertextových odkazů. Je protikladem a doplňkem k přímému vyhledávání informací.
[GLOSSARY-2002]
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000521.htm ]