NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
datová sada
Množina dat, největší jednotka pro datovou paměť. Tvoří ji jednotky dat, příp. záznamy se shodnými, popř. slučitelnými formáty, které jsou na nosičích dat organizovány určitým předepsaným způsobem a lze je podle určité charakteristiky přeskupit do nového souboru dat. Datové sady jsou přístupné určitou metodou přístupu, založenou na organizaci dat. Zahrnují typy: sekvenční, relativně sekvenční, indexně sekvenční a segmentovaný.
[LEDA-1994:143]
[WHATIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000522.htm ]