NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digest
1. Časopis, který přináší výběr obvykle zkrácených článků a literárních příspěvků z časopisů, novin a knih. - 2. Periodický souhrn zpráv zaslaných do elektronické konference či diskusní skupiny, který se obvykle tvoří automaticky; periodicita závisí na četnosti zpráv (obvykle jednou denně). Výsledný soubor je vybaven obsahem a za ním následují všechny zprávy. Souhrn se zasílá buď na vyžádání nebo do zvláštních konferencí či skupin.
[SKLENÁK-2001A:472]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000523.htm ]