NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální identifikátor objektu
DOI (zkr.), identifikátor digitálního objektu (nespr.)
Prostředek pro trvalou identifikaci digitálních (ale také hmotných či abstraktních) objektů v prostředí digitálních sítí. Je-li tentýž objekt (např. časopisecký článek) zpřístupněn v různých formátech (např. PDF či HTML), mají všechny verze přiděleno shodné DOI.
[DOI-2016:1.6.1]
[ISO 26324-2012]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000525.htm ]