NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
DTD
definice typu dokumentu, document type definition
Ve formátech SGML a XML formální popis složek (součástí) určitého dokumentu nebo třídy dokumentů. DTD pomocí formální syntaxe přesně popisuje, které elementy a entity se mohou v dokumentu vyskytovat a jaký je obsah a atributy těchto elementů. Příkladem DTD je definice jazyka HTML pro vytváření dokumentů určených pro službu WWW či různá schémata pro popis elektronických zdrojů (TEI, EAD). Specifikace DTD je doprovodnou součástí dokumentu, takže z kteréhokoli umístění je možné pomocí kompilátoru SGML (XML) zobrazit různé druhy dokumentů.
[SKLENÁK-2001A:473]
[GLOSS]
[GLOSS-DCMI]
[HAROLD-2002]
[MUSCIANO-2000]
[WHATIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000526.htm ]