NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
EAD
DTD (definice typu dokumentu) v SGML, která představuje vysoce strukturovaný způsob tvorby digitálních vyhledávacích pomůcek pro seskupování archivních nebo rukopisných dokumentů.
[GLOSS-DCMI]
[HARRODS-2000:245]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000527.htm ]