NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
FAQ
nejčastěji kladené dotazy
Textový soubor přístupný online nebo v tištěné podobě shrnující odpovědi na nejčastější otázky k určitému tématu, produktu, službě, projektu apod.
[ODLIS]
[SKLENÁK-2001A:475]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000529.htm ]