NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
filtrace informací
filtrování
1. Vyhledávání informací založené na předem stanoveném rešeršním profilu uživatele. Do výsledného výstupu (rešerše) jsou zařazeny pouze dokumenty, které odpovídají profilu uživatele. Účelem filtrování je především dodávání nových dokumentů nebo informací uživateli. - 2. Proces, který má zabránit uživatelům určitého počítače, počítačového systému nebo počítačové sítě (internetu) v přístupu k určitým informacím prostřednictvím speciálního softwaru, který umožňuje identifikaci určitého typu obsahu a zablokování přístupu k dokumentům s tímto obsahem. Filtrace slouží např. pro zabránění přístupu dětských uživatelů internetu ke stránkám ke stránkám obsahujícím tematiku násilí nebo pornografii.
[ODLIS]
[SKLENÁK-2001A:500]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000530.htm ]