NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
globální informační infrastruktura
Informační infrastruktura vytvořená na základě celosvětové sítě místních, národních a regionálních telekomunikačních a počítačových sítí. Jejím prostřednictvím zabezpečuje globální informační společnost volný přístup k poznatkům (informacím) všem svým občanům.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:102]
[KEENAN-1996:117]
[HARRODS-2000:324]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000531.htm ]