NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hit
1. Měrná jednotka výsledku rešeršního dotazu, která udává počet vyhledaných věcně relevantních záznamů. - 2. Požadavek od klienta internetové služby na zaslání jedné položky od serveru. Například pokud má prohlížeč zobrazit dokument obsahující tři obrázky, znamená to čtyři požadavky na server: jeden pro HTML dokument a tři zbývající pro obrázky.
[SKLENÁK-2001A:477]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000532.htm ]