NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hostitelský počítač
Libovolný počítač v síti, který zpřístupňuje služby pro terminály nebo jiné počítače. Může jít např. o centrální počítač, poskytující data terminálům přímo k němu připojeným, nebo o síťový server, k němuž přistupují klienti. Jeden hostitelský počítač obvykle nabízí více služeb, např. SMTP (e-mail), WWW a FTP.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[SKLENÁK-2001A:477]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000533.htm ]