NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační infrastruktura
Souhrnné označení informační a komunikační techniky, technologií a institucí, které jsou nezbytným základem pro zabezpečení informačních a komunikačních procesů ve společnosti.
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:119]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000535.htm ]