NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
internet
globální informační síť
Celosvětová počítačová síť pracující na základě protokolů TCP/IP, které umožňují komunikaci mezi veřejnými a soukromými sítěmi, na různých typech komunikačních médií (telefonní linky, optické kabely, kabelová televize, satelit apod.) a různých technických platformách (PC, Macintosh, mobilní zařízení aj.).
[INTERNET-2000:154]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:169-170]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000536.htm ]