NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jmenný prostor
Soubor jedinečných pojmenování, který se používá pro identifikaci objektů v rámci definované domény. Jmenný prostor je identifikován pomocí unifikovaných identifikátorů zdroje (URI). Tento pojem se používá zejména v aplikaci XML, kde jmenným prostorem je soubor typu prvků a pojmenování atributů. Tyto typy prvků a jména atributů jsou jednotně identifikovány jménem jedinečného jmenného prostoru XML, jehož jsou součástí. V dokumentu XML může mít kterýkoli typ prvku nebo jméno atributu jméno sestávající ze dvou částí: jméno svého jmenného prostoru a lokální (funkční) jméno. Jmenný prostor tvoří například Dublin Core Metadata Element Set, sestávající z 15 prvků a z kvalifikátorů, který může být vyjádřen v XML jako: xmlns:dc="http://dublincore.org/elements/1.0".
[GLOSS]
[GLOSS-DCMI]
[WHATIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000538.htm ]