NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kvalifikátor interoperability
Metadata používaná v souvislosti se souborem metadatových prvků Dublin Core pro zjemnění sémantiky hodnoty metadatových prvků DC nebo k poskytnutí více informací o schématu použitém k interpretaci hodnoty prvku.
[GLOSS]
[GLOSS-DCMI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000539.htm ]