NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
listserv
Programové vybavení používané pro správu elektronických konferencí. Zajišťuje především automatickou distribuci pošty mezi účastníky elektronických konferencí (tzv. mail-listy) a administrativní funkce (např. přihlašování a odhlašování uživatelů do konferencí, správu archivů konferencí apod.).
[RENDA-2002]
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000540.htm ]