NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
literál
Určitá hodnota jakékoli entity metadat. Hodnotou může být hyperlink nebo hodnota řetězce. Metadata by měla zahrnovat příslušný literál, který odráží základní hodnotu entity metadat. Například ve vyjádření: creator="Public, John Q." je hodnota vyjádřena jako určitý literál, zatímco ve vyjádření: creator="http://authority.org/public-john-q-1234" je hodnotou (hypotetický) odkaz na strukturu autorit. Ve druhém případě není zcela jasné, jaká osoba nebo aplikace bude na konci odkazu nalezena, takže pro účely jednoduchého vyhledávání by metadata měla obsahovat příslušný literál.
[GLOSS-DCMI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000541.htm ]