NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
metadatový záznam
Syntakticky správná reprezentace popisných informací (metadat) pro informační zdroj. Například v případě metadat souboru Dublin Core se jedná o reprezentaci prvků Dublin Core definovanou pro popisovaný zdroj. Záznamy v dokumentech mohou být reprezentovány v syntaxi HTML, příp. XML.
[GLOSS-DCMI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000546.htm ]