NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
popisná metadata
Metadata charakterizující původní objekt tak, aby byl uživatel schopen porozumět jeho obsahu. Podporují vyhledávání daného digitálního objektu.
[SKLENÁK-2001A:334]
[GLOSS-DCMI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000549.htm ]