NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
PURL
stálý unifikovaný lokátor zdroje, stálý univerzální lokátor zdroje, stálá URL adresa, Persistent Uniform Resource Locator
Standardizovaný způsob lokalizace zdrojů na internetu; funkčně se jedná o URL. Identifikátor PURL vznikl jako mezikrok pro zajištění stálého přístupu k síťovým zdrojům do doby plné funkčnosti URN s tím, že je zajištěna kompatibilita PURL a URN. Zásadní rozdíl vůči URN spočívá v tom, že PURL odkazuje na zprostředkující službu (službu typu resolver), která zjistí aktuální adresu URL a zašle ji klientovi (místo přímého odkazu na zdroj).
[SKLENÁK-2001A:365-366]
[PURL]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000551.htm ]