NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
registr metadat
Systém pro řízení metadatových prvků. Registry metadat jsou formální systémy, které poskytují spolehlivé informace o sémantice a struktuře datových prvků. Každý prvek zahrnuje definici prvku, kvalifikátory s ním spojené, mapování vícejazyčných verzí a prvky jiného schématu.
[GLOSS-DCMI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000553.htm ]