NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
samostatná metadata
Metadata vytvořená, udržovaná a uložená nezávisle na objektu, který popisují. Opakem jsou vložená metadata.
[GLOSS-DCMI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000554.htm ]