NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sémantická interoperabilita
Obsahové vyjádření struktury metadat, které dovoluje sémanticky kombinovat datové prvky z různých schémat, slovníků a jiných nástrojů a umožňuje tak vyhledávat informace napříč heterogenními distribuovanými databázemi, zejména v prostředí internetu, zadáním jediného dotazu. Pomocí sémantické interoperability jsou řešeny např. případy, kdy jednotlivé zdroje používají různé termíny pro popis téhož pojmu (např. autor, tvůrce a skladatel) nebo naopak používají stejné termíny pro různé pojmy. Sémantické interoperability lze dosáhnout užíváním standardů popisu obsahu zdrojů (např. AACR nebo Dublin Core).
[GLOSS-DCMI]
[GLOSS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000555.htm ]