NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
shlukování
Způsob roztřídění vyhledaných dokumentů do skupin (shluků) podle společných znaků s využitím metod shlukové analýzy a dalších metod automatické klasifikace.
[SEARCHENGINEWATCH-2002]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000557.htm ]